PlanCaixa Selecció

 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 26/11/2015


Objectius de la inversió: Inversió 100% renda variable, amb participacions en Fons d'Inversió d'entitats del mercat europeu amb un comportament superior a la mitja del mercatVeure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 15/03/2004
Nombre de partícips: 28.398
Patrimoni [24-11-2015]: 308.808.948,04 €
Valor de participació al tancament del dia [24-11-2015]: 17,00381967 €
Nivell de risc: Mitjà

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (24/11/2015)

Dipòsits (31,56%)

Fons d'inversió (50,73%)

Tresoreria (17,71%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:14,91%
 • Últims 5 exercicis:7,49%
 • Últims 10 exercicis:3,96%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 24/11/2015 )

 • Des de 01/01/2015:
  9,72%
 • Últims 12 mesos:
  9,06%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/07/2015
al 30/09/2015):

-9.24%

Rendibilitat:
20102011201220132014
12,66% -16,05% 19,42% 24,03% 2,44%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA SELECCION, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F1062
 • Número en el registre especial del pla: N3326
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,3 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,25 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0043% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descargar ficha mensual (PDF) Resum de normes