PlanCaixa Selecció


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 23/04/2014


Objectius de la inversió: Inversió 100% renda variable, amb participacions en Fons d'Inversió d'entitats del mercat europeu amb un comportament superior a la mitja del mercatVeure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 15/03/2004
Nombre de partícips: 27.000
Patrimoni [21-04-2014]: 236.318.645,6 €
Valor de participació al tancament del dia [21-04-2014]: 15,31052478 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (21/04/2014)

Fons d'inversió (94,55%)

Tresoreria (5,45%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:7,53%
 • Últims 5 exercicis:11,78%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual
(dades a 21/04/2014 )

Des de 01/01/2014:

1,20%

Últims 12 mesos:

22,19%
Rendibilitat:
20092010201120122013
24,56% 12,66% -16,05% 19,42% 24,03%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA SELECCION, F.P.
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,3 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,5 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0049% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancaris i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa